نگاهی به گفت‌وگو با مسعود سعد سلمان، شاعر پارسی‌گوی عهد غزنوی

علی‌رضا آبیز

شاعر و منتقد ادبی

 

نشر هرمس در تهران مجموعه ای با عنوان تاریخ شفاهی ادبیات قدیم ایران در دست انتشار دارد که جلد نخست این مجموعه ” گفت‌وگو با مسعود سعد سلمان” به قلم مجتبی عبدالله نژاد به تازگی منتشر شده است.

گفت‌وگو با شاعران و نویسندگانی که سده ها پیش می زیسته اند، کاری بدیع و در ادبیات فارسی بی سابقه است. به ویژه اگر این گفت و گو مستند بر دانسته های تاریخی و ادبی و سرشار از ارجاع به متون و اسناد باشد.

مسعود سعد سلمان، شاعر پارسی گوی عهد غزنوی ( نیمه دوم قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم هجری)، از جمله شاعرانی است که دانسته های محدودی در مورد زندگی وی به ما رسیده است. بسیاری از نقاط زندگی وی تاریک و مبهم است و با افسانه در آمیخته. در مقایسه با شاعران هم ارزش از اقبال پژوهشگران کم بهره مانده است. نوآوری های او آن چنان که باید معرفی نشده و به جنبه های تاریخی و ارزش های ادبی شعر او به قدر کفایت نپرداخته اند.

نویسنده در این کتاب مسعود سعد سلمان را به روزگار معاصر احضار می کند و در دو نشست نفس‌گیر پرسش های جدی و مهمی را در باره زندگی و شعر او مطرح می کند. شگرد نویسنده در بیرون کشیدن شاعر قرن ششم از زندان نای و قلعه سو و گفت و گوی مفصل با زبان امروزی و با استفاده از تعابیر رایج زمانه ما طراوت خاصی به این کتاب بخشیده است. در عین حال مسعود سعد سلمان که هم چشم بینای زمانه خود است و هم این چند قرن پس از حیات جسمانی خود را نظاره کرده و با تذکره ها و تفسیرهایی که بر شعرش نوشته اند آشناست دانش و تجربه کافی دارد تا پاسخ بسیاری از پرسش ها پیرامون شعر و زندگی خود را بدهد.

MasoudSadSalman

او همچنین با نظریات جدید نقد ادبی و تاریخ نگاری ادبی آشناست و نویسنده – مصاحبه گر- وی را در جایگاه زمانی یکسانی با خودش تصور کرده است. در همان آغاز نویسنده پیشنهاد می کند با زبان فارسی امروز سخن بگویند و مسعود سعد موافقت می کند و می گوید: ” تغییرات زبان فارسی در حدود مسایلی که ما قرار است در باب آنها سخن بگوییم، چندان بارز نیست.”

با این تدبیر فاصله زمانی چند قرن از بین می رود و زبان کتاب امروزی و روان و خواندنی می شود.

زندگی شخصی و اوضاع سیاسی اجتماعی

گفت و گوی نخست بیشتر حول محور زندگی شخصی و اوضاع سیاسی اجتماعی دوران شاعر می گذرد. از گفت و گو درباره زادگاه و نیاکان و دوران کودکی شاعر شروع می شود و به تحولات دوره جوانی و بزرگسالی او می رسد.

مصاحبه کننده با طرح پرسش های دقیق و هوشمندانه جزییات تاریخی و اطلاعات زندگینامه ای مفصلی در اختیار خواننده قرار می دهد. با توجه به کمبود شدید منابع قابل اتکا در باب زندگی مسعود سعد سلمان، ارزش و اهمیت پژوهش عبدالله نژاد آشکار می شود. او هر چه را در مورد عصر غزنوی نوشته شده خوانده است. دیوان شعر مسعود و دیوان شاعران همروزگار او و تذکره های دوران بعد را خوانده و هر نکته ای را که در مورد این شاعر در تاریخ و تاریخ ادبیات قابل دستیابی بوده در این کتاب عرضه کرده است.

مجموعه “تاریخ شفاهی ادبیات قدیم ایران”

مجموعه “تاریخ شفاهی ادبیات قدیم ایران” مجموعه دنباله داری است و “گفت‌وگو با مسعود سعد سلمان” اولین جلد از این مجموعه به شمار می رود. با استناد به منابع موجود و با ارجاع به آثار ادبی، وجوه مختلف زندگی و آثار شاعران بزرگ کلاسیک در قالب مصاحبه ای خیالی بررسی می شود. در پایان هر کتاب فهرست منابع و نیز ابیات شاهد آورده می شوند. گفت‌وگو با بقیه شاعران بزرگ ادبیات قدیم ایران از جمله سعدی و ناصر خسرو و سنایی و انوری هم به زودی در انتشارات هرمس در تهران منتشر خواهد شد.

فهرست منابع که در پایان کتاب آمده از جمله شامل آثاری است که اگر چه مستقیم به مسعود سعد سلمان نپرداخته اند در مورد زمانه و روزگار او یا همروزگاران او حاوی اطلاعاتی بوده اند. این گفت و گو از یکنواختی و خسته کنندگی متون آکادمیک عاری است اما از خیال پردازی غیرمستند و داستان پردازی بی پایه و اساس نیز در آن خبری نیست.

Ketab Masood Saad Salman

در مواردی که نویسنده نتوانسته به ماهیت واقعی رخدادی پی ببرد آن را با ترفندهایی رها کرده و همچنان مبهم انگاشته است. مثلا در پاسخ : “پس در نقد کار عنصری شعری گفتید که خاقانی آن را دیده و از شما انتقاد کرده. نمی خواهید آن را بخوانید؟” مسعود سعد می گوید: ” الان دیگر آن شعر از بین رفته. پس بهتر است حرفش را نزنیم.”

اگر چه تذکره ها و آثار تاریخی برخی جزییات مربوط به زندگی شاعر را در اختیار نویسنده – مصاحبه کننده – گذاشته اند، بیشتر اطلاعات از آثار مسعود سعد استخراج شده است. عبدالله نژاد با خواندن دیوان شاعر و توجه به جزییات و درک روابط بینامتنی و فرامتنی و با احاطه بر دوران تاریخی و تحولات سیاسی –اجتماعی عصر شاعر موفق شده روایتی دقیق – در حد مقدورات – از زندگی آشفته یکی از ویژه ترین شاعران زبان پارسی به دست دهد.

Mojtaba Asgharnejad

مسعود در پاسخ به پرسشی در باب تاثیر زندان در کیفیت شعرش می گوید: “زندان روی شعر من خیلی تاثیر گذاشت. اولین تاثیرش این بود که چون آن شعرها را بیشتر برای دل خودم می گفتم، تکلفی در آنها نبود. در نهایت سادگی بود. چون شعر دیگر برایم کالای لوکسی محسوب نمی شد. حدیث نفس بود، بث الشکوی و نفثه المصدور بود. اگر در حبسیات من دقت کنید، هم لغات و ترکیبات و هم ساخت نحوی این شعرها در نهایت فروتنی است. آن حالت اشرافی را ندارد. از ازدحام تصاویر و لغات فاخر و قافیه های شاذ و ترکیبات نادر خبری نیست. نخواسته ام خواننده را با این چیزها مرعوب کنم. چطور ممکن است وقتی کسی در یک زاغه تاریک اسیر عده ای غول بیابانی افتاده، با هزار درد و رنج و بدبختی، از فقر و گرسنگی بگیر تا بی خوابی و ناامیدی و تنهایی و نگرانی زن و بچه و خانواده، بتواند با قافیه ها بازی کند و شعرهای تصنعی بگوید؟ بحران زندگی اجازه نمی داد به بحران زبان دامن بزنم. فشار وقایع اجازه نمی داد درگیر بازی های زبانی بشوم.”

شاعر به تفصیل در مورد جهان بینی و فضای غالب شعر خود سخن می گوید. از حسی بودن تصاویر شعر خود و استفاده کمتر از استعاره حرف می زند و در مقام مقایسه شعر شاعران دیگر را مثال می زند. از اهمیت تقدیر در ذهنیت و شعر وی سخن به میان می آید و به تاثیر وی بر شعر معاصر فارسی اشاره می شود. شعر ” آنگاه پس از تندر” مهدی اخوان ثالث را بازسروده ای از یکی از شعرهای خود می داند: “چو شطرنج بازان دغایی بکرد/ مرا گفت هین شه کن و شه نبود.” مسعود سعد عقیده دارد که شعر “آنگاه پس از تندر” همان مضمون شعر خود او را دارد: “منتها من از تقدیر هستی شناختی خودم سخن می گویم، در حالی که اخوان با استفاده از این تصویر مضمونی سیاسی و اجتماعی ساخته. به مسایل سیاسی عصر شما اشاره کرده. کل آن شعر{ آنگاه پس از تندر} با نگاه به این بیت از حبسیه ی من ساخته شده.”

در جایی دیگری از کتاب مسعود سعد با اشاره به مرگ دوست جوانش محمد علوی و دو بیت کوتاهی که در رثای او سروده و گفته: “در وفات محمد علوی/ خواستم زد به شعر یک دو نفس/ باز گفتم که در جهان پس از این/ زشت باشد که شعر گوید کس” می گوید: “من این را با تمام وجود درک می کردم. می دانستم که تبدیل مرگ دوستی مثل محمد علوی به مضمون هنری وقاحت مرگ را مخدوش می کند” و مصاحبه کننده با این حرفهای او بلافاصله یاد برشت و آدورنو و پل سلان می افتد که معتقد بودند شعر گفتن پس از آشوویتس خیانت است.

مسعود سعد در نهایت، خود و شعر خود و مصیبت هایی را که بر او رفته، سهم خود از تقدیر می داند و در توضیح به شعر شاعر همروزگار ما فروغ استناد می کند: ” سرنوشت من همین بود. سهم من همین بود. آن شعر فروغ فرخزاد، شاعر معاصر خودتان را یادتان است که گفته: سهم من پایین رفتن از یک پله ی متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت نایل گشتن؟ سهم من هم همین بود. ”

 

منبع:

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/12/141226_l41_book_masood_sad_interview

لینک اشعار مسعود سعد سلمان: http://ganjoor.net/masood/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن